Thu hồi giấy phép 6 thương nhân phân phối xăng dầu


Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành các Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân.

Theo đó, các thương nhân bị thu hồi giấy xác nhận bao gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đại Long, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, Công ty Cổ phần xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty Cổ phần Dầu khí Rồng Vàng và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang.

Quyết định thu hồi của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 27/2/2023. Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về Bộ trước ngày 15/3/2023.

Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc, hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.

Do đó, sau khi thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép, các đại lý trực thuộc hoặc các thương nhân nhượng quyền bán lẻ phải tìm nhà cung cấp khác, bởi hiện nay, các đối tượng trên chỉ được lấy hàng từ một nguồn duy nhất.

Hiện, Bộ Công Thương đang sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đề xuất đồng ý để các đại lý xăng dầu được mua từ nhiều nguồn, thay vì bảo lưu quan điểm chỉ được mua từ 1 nguồn như quy định hiện nay (có thể giới hạn từ 2 - 3 nguồn).

Theo lý giải từ bộ Công Thương, lựa chọn phương án này nhằm đa dạng nguồn cung cấp xăng dầu cho đại lý, tăng vị thế cho đại lý trong quá trình đàm phán mua hàng. Còn thương nhân phân phối chỉ được mua từ 3 nguồn (đầu mối), không được lấy từ thương nhân phân phối xăng dầu khác.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn