Thu hồi giấy phép văn phòng đại diện 2 ngân hàng nước ngoài

Theo Chế Hân/sggp.org.vn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tại Hà Nội.

Thu hồi giấy phép văn phòng đại diện 2 ngân hàng nước ngoài.
Thu hồi giấy phép văn phòng đại diện 2 ngân hàng nước ngoài.

2 văn phòng đại diện ngân hàng này có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việt Nam hiện có 50 văn phòng đại diện của các ngân hàng nước ngoài, sau quyết định này, chỉ còn 48 văn phòng đại diện ngân hàng.