Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 100% dự toán

Thanh Sơn

Ngày 12/01, tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết tổng thu trên địa bàn là 238.888,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm, tăng 16,84% so năm 2016. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ngành thuế, các doanh nghiệp và nhân dân Thành phố năm 2017.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Trần Ngọc Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Vũ
Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Trần Ngọc Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Vũ
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2017

Năm 2017, việc thu ngân sách của ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là rất căng thẳng so với nhiều năm trước, lý do là vì chỉ tiêu đầu năm giao cao, tăng hơn 27% so với năm 2016.
Tính đến hết tháng 11, ngành Thuế Thành phố mới thu được 207.053 tỉ đồng, đạt 86,68% dự toán năm. Trong 31 ngày còn lại của năm 2017 tính trung bình một ngày Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải thu khoảng 1.027 tỷ đồng, kể cả ngày nghỉ để đạt được chỉ tiêu trên.

Báo cáo tại buổi tổng kết Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Trần Ngọc Tâm cho biết. tổng thu trên địa bàn là 238.888,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm, tăng 16,84% so năm 2016 (nếu loại trừ các yếu tố ảnh hưởng thì mức tăng trưởng là 18,78% so với năm 2016 – loại trừ số truy thu của Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn là 3.333 tỷ đồng); trong đó: Thu nội địa trừ dầu là 222.024 tỷ đồng, đạt 98,03% dự toán, tăng 17,02% so với năm 2016 (nếu loại trừ các yếu tố ảnh hưởng thì mức tăng trưởng là 19,11% so với năm 2016). Thu từ dầu thô được 16.865 tỷ đồng, đạt 136,01% dự toán tăng 18,61% so năm 2016. Thu nội địa trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại thu được 185.469 tỷ đồng, đạt 90,67% dự toán, tăng 9,59% so với năm 2016 (nếu loại trừ các yếu tố ảnh hưởng thì mức tăng trưởng là 11,79% so với năm 2016).

Những năm trước, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách khá sớm. Sở dĩ năm nay tình hình thu căng thẳng đến tận phút cuối là do chỉ tiêu được giao quá cao so với dự toán năm 2016 và gấp ba lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước.

Năm 2017, Cục Thuế Thành phố đã triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thành Ủy, Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; đồng thời bám sát tình hình thu và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn để chỉ đạo quản lý, đôn đốc thu kịp thời. Kết quả thu nội địa trừ dầu thô trong năm 2017 tăng 17,02% so với cùng kỳ - mức tăng khá so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trên địa bàn.

Công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, kết quả thu nợ của năm 2016 chuyển sang năm 2017 tạm tính đến 31/12/2017 là 11.495 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phấn đấu thu nợ thuế trong tháng cuối năm 2017, kết quả trong tháng 12/2017, Cục Thuế đã tăng cường đôn đốc thu nợ thuế đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ thu 2018
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến giao cho Sở Công thương và Cục Thuế xây dựng chương trình kiểm soát thuế thương mại điện tử, đề cao việc tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử, tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp bằng phương thức điện tử; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ quyền sử dụng đất (mua bán, chuyển nhượng, lập danh mục các quỹ đất, minh bạch công khai công tác quản lý nguồn thu từ đất) chống sử dụng sai mục đích, trục lợi bất chính.
Tham dự hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam biểu dương nỗ lực thu ngân sách của Cục Thuế Thành phố và chỉ đạo: "Nhiệm vụ thu ngân sách 2018 là nhiệm của cả hệ thống chính trị, đề nghị ngành Thuế Thành phố triển khai đầy đủ các giải pháp, chống chuyển giá, chuyển nhượng... Ngoài ra, Cục Thuế Thành phố cần có các giải pháp phù hợp với địa phương như thu thuế thương mại điện tử, dán tem xăng dầu... mặc dù có khó khăn thách thức nhưng đã đạt được kết quả bước đầu. Riêng khó khăn về mặt biên chế, nhân sự sẽ trình ý kiến lên Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội để đảm bảo nhân lực hoàn thành nhiệm vụ được giao".
Năm 2018, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách đến 376.780 tỷ đồng, tăng 137.878 tỷ đồng so với năm 2017. Như vậy, trong năm nay, mỗi ngày ngành thuế thành phố phải thu 1.203 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu.

Được biết, năm 2018 số doanh nghiệp ngành Thuế Thành phố đang quản lý trên địa bàn (mã 10 số) tính đến 31/12/2017 là 207.178 doanh nghiệp đang hoạt động.

Dự toán năm 2017, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh phải thu là 238.882 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 226.482 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng. Dự toán phấn đấu năm 2017 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế là 247.682 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa là 235.282 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng.