Thu ngân sách quý I tăng 15,9%

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu ngân sách quý I tăng 15,9%
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong đó, thu nội địa tháng 3/2014 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất tăng 16,3%).

Bộ Tài chính đánh giá chung tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt mức độ khá, cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán).

Cũng trong tháng 3/2014, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.000 tỷ  đồng; lũy kế thu quý I/2014 đạt 52.550 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2013 (chủ yếu do kim ngạch một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ). Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (18.000 tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I/2014 ước đạt 34.550 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013...

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 3/2014 ước 82.190 tỷ đồng; lũy kế chi quý I/2014 ước đạt 232.160 tỷ  đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ  năm 2013.

Bên cạnh đó, trong quý I, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng đủ theo tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai. Như vậy, về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước lũy kế quý I ước 37.090 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm.

Tình hình huy động vốn cho ngân sách Nhà nước, đến hết quý I/2014, đã huy động được 83.014 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 35,8% kế hoạch cả năm; riêng trong tháng 3 đã huy động được 31.125 tỷ  đồng, đạt 13,4% kế hoạch cả năm.