Cục Thuế Hà Nội:

Thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử đạt gần 10 nghìn tỷ đồng

Thùy Linh

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, ước số thu ngân sách 6 tháng đầu năm do Cục Thuế thực hiện được 243.727 tỷ đồng, đạt 64% dự toán pháp lệnh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Tập trung quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử

Ông Vũ Mạnh Cường – Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, để có kết quả này, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung quản lý thuế, quản lý đối tượng đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Đơn vị đã thực hiện phối hợp với các sàn TMĐT, ngân hàng thương mại, các đơn vị trung gian vận chuyển… để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trên cơ sở kết quả chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06, Cục Thuế Hà Nội đã định danh thông tin được 418 doanh nghiệp sở hữu sàn TMĐT, 668 chủ thể kinh doanh sản phẩm, nội dung số, 54 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, 366.857 cửa hàng tương ứng với 197.848 mã số thuế.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện tổ chức thí điểm quản lý thuế TMĐT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật, bước đầu đã đạt được hiệu quả. Tổng số thu từ hoạt động TMĐT 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn TP. Hà Nội đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng, đặc biệt là các trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, phòng chống gian lận hóa đơn điện tử, đảm bảo giữ sạch địa bàn. Theo đó, Cục Thuế tổ chức định kỳ 2 lần/tháng mời người đại diện pháp luật, Kế toán trưởng của các doanh nghiệp, người nộp thuế mới thành lập, mới chuyển đến trên địa bàn lên làm việc với mục tiêu vừa hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách thuế, vừa nắm bắt tình hình, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro mua bán hóa đơn trên địa bàn. Đơn vị cũng thường xuyên rà soát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ các thông tin của cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cung cấp, từ đó để chuyển thành các gói dữ liệu rủi ro cao về hóa đơn để triển khai rà soát toàn Ngành, xác minh và xử lý kịp thời theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng công cụ rà soát rủi ro hóa đơn dựa trên 9 tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác kiểm tra tại bàn và công tác thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, hướng tới thanh kiểm tra điện tử. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế Hà Nội dự kiến hoàn thành 6.214 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước thực hiện 3.592 tỷ góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, tạo sự công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Vũ Mạnh Cường cũng cho biết, đến nay Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 99,9% việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06; 100% các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP. Hà Nội hoàn thành việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; Giao chỉ tiêu đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024, trọng tâm là ngành nghề kinh doanh vàng bạc, dịch vụ golf... cho từng cán bộ, công chức thực hiện. Cục Thuế Hà Nội là 1 trong 7 đơn vị được Bộ Tài chính khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu.

Tập trung chống thất thu thuế đặc biệt ở các lĩnh vực rủi ro cao

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 được giao, Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024 với trọng tâm là: đảm bảo bao quát nguồn thu, thu đúng - thu đủ - thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Cụ thể, Cục Thuế tập trung theo dõi tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế cũng như tình hình sức khỏe của doanh nghiệp để có biện pháp quản lý thu, chống thất thu phù hợp, hiệu quả; Duy trì hoạt động đối thoại với doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh...

Cục Thuế Hà Nội sẽ tập trung chống thất thu thuế đặc biệt ở các lĩnh vực rủi ro cao, đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề: Thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, chuyên đề chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn điện tử…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác thu nộp, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với các hình thức kinh doanh mới trên nền tảng kinh doanh số.