Thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng: Được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2012. Theo đó, cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2012.

Thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng: Được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế nêu rõ, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong năm 2012.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.

Giảm trừ gia cảnh

Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng rời khỏi Việt Nam

Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Xác định số thuế phải nộp

Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể cách xác định số thuế phải nộp đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh:

Số thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần tháng x 12 tháng

Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh bình quân tháng đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012.

Số thuế được miễn

=

Thuế phải nộp năm 2012 x 6 tháng

________________________

12 tháng

Thời hạn nộp quyết toán thuế chậm nhất 1/4/2013

Tổng cục Thuế quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 1/4/2013.

Về hoàn thuế, trường hợp cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế của cá nhân trực tiếp kê khai của kỳ khai thuế tiếp theo với cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ quyết toán.

Trường hợp cá nhân trong năm 2012 chưa có mã số thuế, khi quyết toán thuế cá nhân có mã số thuế thì vẫn được hoàn thuế theo quy định.