Thu nội địa sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh

PV.

Những tác động giảm thu từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cùng với tình hình dịch bệnh phức tạp đã tác động làm sụt giảm số thu ngân sách nội địa trong 7 tháng năm 2020, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2020 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 91.600 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2020 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 91.600 tỷ đồng. Nguồn: internet

Thu ngân sách chịu tác động từ dịch bệnh

Tình hình kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2020 chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, trong đó có hoạt động cách ly xã hội trong tháng 4/2020. Trong thời gian thực hiện cách ly, hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ tháng 5/2020 đến nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát, nền kinh tế đã từng bước được mở cửa trở lại, tuy nhiên mức độ phục hồi chậm. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế đã làm sụt giảm số thu ngân sách.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, đánh giá tình hình thu theo từng địa bàn để phục vụ công tác điều hành thu ngân sách nhà nước.

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 7/2020, số thu ngân sách nhà nước  do ngành Thuế quản lý đạt 91.600 tỷ đồng, bằng 7,3% dự toán, bằng 70% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, số thu ngân sách nội địa đạt 666.080 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ.

Nhiều biện pháp quản lý hiệu quả nguồn thu

Mặc dù thu ngân sách không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, song để có được kết quả, cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu. 

Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu; giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho cục thuế; tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số người nộp thuế báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng... 

Qua công tác kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán và số người nộp thuế báo ngừng, nghỉ kinh doanh trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cơ quan thuế đã đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% người nộp thuế có hoạt động kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp; xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước. 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 32.851 cuộc, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu ngân sách nhà nước 10.915 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.

Về quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, 7 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.466 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.906 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, đánh giá tình hình thu theo từng địa bàn để phục vụ công tác điều hành thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, tổng hợp đánh giá của các Cục Thuế để cập nhật đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách nhà nước năm 2020, trên cơ sở đó tham mưu cho Bộ Tài chính các kịch bản điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2020...