Tổng cục Thuế: Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ngày càng hiệu quả

PV.

Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, báo cáo chính trị cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm đều đạt và vượt dự toán, quy mô thu NSNN ngày càng tăng ở cả Trung ương và hầu hết các địa phương.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Đảm bảo thu ngân sách bền vững

Ngày 29/7/2020, Tổng cục Thuế tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại Đại hội, ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, Đảng ủy Tổng cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động tích cực, quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, toàn Ngành đã thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội và cơ cấu lại thu NSNN theo Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị. 

Trong 5 năm qua, Tổng cục Thuế đã kịp thời triển khai các chính sách nhằm mở rộng nguồn thu NSNN, cụ thể: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu, phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải...

Trong 5 năm qua, Tổng cục Thuế đã kịp thời triển khai các chính sách nhằm mở rộng nguồn thu NSNN, cụ thể: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu, phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải...

Đồng thời, tăng mức thu thuế bảo vệ môi trường; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia, rượu, thuốc lá, một số dòng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, dịch vụ kinh doanh casino... theo lộ trình; tăng thuế suất thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên khoáng sản.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế triển khai quyết liệt công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế, tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, qua đó đã tăng được quy mô thu, cơ cấu thu bền vững hơn; công tác quản lý thu NSNN ngày càng hiệu quả.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu NSNN ngày càng tăng ở cả Trung ương và hầu hết các địa phương, hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước vượt bình quân 6,5%/năm, góp phần chủ yếu đưa quy mô thu NSNN toàn quốc 5 năm 2016-2020 ước gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,7% GDP, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 20,7% GDP, đều vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ đó cho thấy cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, đảm bảo theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế, tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cắt giảm do hội nhập quốc tế, phù hợp với mục tiêu định hướng sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, thu nội địa cũng đã chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, bình quân giai đoạn 2016-2020 đánh giá khoảng 81,5% (giai đoạn 2011 - 2015 là 68%), vượt mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ (khoảng 80% tổng thu NSNN).

Hệ thống chính sách thuế ngày càng hoàn thiện, hiệu quả

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hệ thống chính sách thuế trong giai đoạn 2016-2020 đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cơ bản bao quát được các nguồn thu cần điều tiết trong nền kinh tế. Cùng với đó, công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch động viên hợp lý, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và góp phần quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Cụ thể, về chính sách thuế, hiện hệ thống thuế của Việt Nam đã được xây dựng khá đầy đủ, với các sắc thuế và các loại phí và lệ phí, gồm: Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp... Qua thời gian thực hiện, hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo đúng định hướng và lộ trình triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế.

Về quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thay thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Cùng với đó, xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN hợp lý, có sức cạnh tranh nhằm nâng cao môi trường thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, trong đó trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đạt 21-22% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85%.