Thông tư số 114/2015/TT-BTC:

Thu phí đường Hồ Chí Minh qua 2 trạm thuộc Đắk Nông


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 114/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

Theo Biểu mức thu phí (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng) được ban hành kèm theo Thông tư này, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, mức thu cụ thể như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 30.000 đồng/lượt; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 40.000 đồng/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 65.000 đồng/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet là 120.000 đồng/lượt; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet là 180.000 đồng/lượt.

Xem nội dung Thông tư: thong_tu_so_114_ngay_10_8_AJNY.docx