Thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

PV.

(Tài chính) Việt Nam có đường biên giới kéo dài với Campuchia nên lượng hàng hóa được vận chuyển qua biên giới hai nước vô cùng lớn. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu (NK) theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 là một trong những vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện tính thuế.

Hàng hóa được nhập khẩu từ biên giới
Hàng hóa được nhập khẩu từ biên giới

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 407 /TCHQ-GSQL ngày 16/01/2013 gửi Cục Hải quan Bình Phước, Cục Hải quan Đắc Lắc, Cục Hải quan Kiên Giang, Cục Hải quan Tây Ninh, Cục Hải quan Long An, Cục Hải quan Đồng Tháp, Cục Hải quan An Giang, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2013. Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Thực hiện Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một sô nội dung sau:

Thủ tục hải quan:

Đối với lá thuốc lá khô:

Chỉ làm thủ tục hải quan đối với thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguỵên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp nộp 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi.

Đối với gạo các loại:

Khi đăng ký tờ khai nhập khẩu thóc và gạo các loại, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai phải tra cứu số lượng, thuế suất đã áp trên chương trình quản lý số liệu XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Nếu tổng số lượng thóc và gạo các loại nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi 0% tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai dưới 80% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công Thương công bố (Phụ lục số 01 kèm Thông tư số 05/2012/TT-BCT dẫn trên) thì áp thuế suất ưu đãi hạn ngạch thuế quan (0%).

Nếu tổng số lượng nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi (0%) tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai từ 80% tổng lượng hạn ngạch trở lên do Bộ Công Thương công bố thì áp mức thuế suất thông thường, đồng thời báo cáo số, ngày tờ khai, số lượng nhập khẩu về Tổng cục Hải quan để tổng hợp, phân bổ cho các tờ khai đăng ký sớm nhất. Thời gian báo cáo ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan.

Trên cơ sở thống kê báo cáo số lượng các tờ khai đã làm thủ tục nhập khẩu chưa được áp mức thuế suất ưu đãi trong 20% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công Thương công bố, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết.

Việc kiểm tra C/O và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào thực hiện theo quy định hiện hành.

Khai báo hàng hoá nhập khẩu, cập nhật và báo cáo số liệu nhập khẩu:

Khai báo hàng hoá nhập khẩu: công chức khi tiếp nhận hồ sơ hải quan kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo đúng quỵ định tại công văn số 390/TCHQ-GSỌL ngày 03/02/2012.

Cập nhật số liệu: khi làm nhập khẩu các mặt hàng nói trên, công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và cập nhật đầy đủ các thông tin về lô hàng vào chương trình quản lý số liệu XNK như tên hàng, mã số, thuế suất áp dụng, số lượng, trị giá... để phục vụ việc thống kê và tra cứu cho các lần nhập khẩu tiếp theo.

Báo cáo số liệu hàng hoá nhập khẩu: thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.