Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tham gia hoạt động thương mại biên giới

C. Linh

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2020 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tham gia hoạt động thương mại biên giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu của cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu sử dụng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra theo mẫu số 06/LHT/GSQL Phụ lục 2 Quy trình thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến việc cấp số tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới, trong trường hợp chưa có phần mềm quản lý, in, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện mở sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới với số tờ khai là số thứ tự trên sổ này.

Đối với phương tiện vận tải là đò, thuyền, xe thô sơ có gắn động cơ điện qua lại khu vực biên giới để giao nhận hàng, Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP). Việc mở sổ quản lý. kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới thực hiện theo mẫu số QLPT-BG 2019/HQVN Phụ lục IV Thông tư số 80/2019/TT-BTC.