Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Xử phạt 44 đại lý làm thủ tục hải quan vi phạm quy định về báo cáo

M. Hà

Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 44 đại lý làm thủ tục hải quan với số tiền hơn 76 triệu đồng, do chưa thực hiện đúng thời hạn quy định về báo cáo tình hình hoạt động đại lý.

Hoạt động rà soát tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, do Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện đã phát hiện nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo, hoặc vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, không ký hợp đồng đại lý với chủ hàng.

Để chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra trách nhiệm báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng hạn của đại lý làm thủ tục hải quan; đề xuất xây dựng phần mềm quản lý tập trung đại lý làm thủ tục hải quan với các tính năng để cập nhật, tra cứu, báo cáo thống kê thông tin về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Đồng thời, tiếp nhận, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; tiếp nhận thông báo của chủ hàng danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết, cả nước hiện có 1.016 đại lý làm thủ tục hải quan với khoảng 1.700 nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.