Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa quá cảnh

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi cửa khẩu xuất.

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) thông quan hàng hoá qua hệ thống điện tử cho DN. Ảnh: T.H
Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) thông quan hàng hoá qua hệ thống điện tử cho DN. Ảnh: T.H

Theo đó, trường hợp hàng hóa quá cảnh phải thay đổi cửa khẩu xuất do tình huống bất khả kháng tàu không vào được cảng Cát Lái mà phải vận chuyển đến cảng Cái Mép, Hiệp Phước để xuất khẩu ra khỏi Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Theo đó, người khai hải quan gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (cửa khẩu xuất ban đầu) một văn bản đề nghị được thay đổi cửa khẩu xuất (trong đó nêu rõ lý do thay đổi cửa khẩu xuất và tên cửa khẩu xuất mới).

Trường hợp được chấp nhận, thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển hoặc chứng từ vận chuyển theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng biển thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.