Thừa Thiên - Huế: Thêm 200 tỷ đồng bồi thường sự cố Formosa

Theo daibieunhandan.vn

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định phân bổ số tiền 200 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh, tạm cấp đợt 2 cho các địa phương để chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển đến các đối tượng bị thiệt hại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, huyện Phong Điền được cấp hơn 24 tỷ đồng, Quảng Điền gần 14 tỷ đồng, Phú Vang hơn 68,5 tỷ đồng, Phú Lộc 73,6 tỷ đồng và thị xã Hương Trà hơn 19,7 tỷ đồng.

Số tiền trên để chi trả cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã, phường, thị trấn ven biển quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà căn cứ kinh phí tạm cấp (gồm đợt 1 và đợt 2) và tiến độ phê duyệt, chi trả bồi thường thiệt hại của địa phương mình để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho đối tượng bảo đảm theo đúng quy định.