Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và Nhật Bản

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 5/6/2014, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH) - Bộ Tài chính với người đại diện là Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh đã có Lễ ký thư trao đổi về hợp tác với cơ quan dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) với người đại diện là ông Ryutaro Hatanaka - Chủ tịch FSA.

Lễ ký thư trao đổi về hợp tác. Nguồn: internet
Lễ ký thư trao đổi về hợp tác. Nguồn: internet
Lễ ký thư trao đổi giữa Cục QLGSBH và FSA nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm và các cơ chế quản lý giám sát bảo hiểm. Hai cơ quan sẽ tham vấn để tiếp tục xây dựng và thực hiện một chương trình trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm.

Trên cơ sở nguồn nhân lực sẵn có và các nguồn lực khác, hai cơ quan quản lý sẽ cùng thảo luận để xác định và đáp ứng những nhu cầu về trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý và quản lý tại mỗi nền tài phán, bao gồm những vấn đề về: Quản lý và giám sát thị trường bảo hiểm; Hạ tầng thị trường bảo hiểm; Các lĩnh vực khác theo thỏa thuận.

Đại diện lãnh đạo Cục cho biết, việc hợp tác giữa hai cơ quan là mong muốn của Cục QLGSBH hiểm nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung bởi FSA là cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong quản lý giám sát và tiếp cận thị trường bảo hiểm. Lễ ký này là sự khởi đầu và cũng là sự cam kết mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan.

Chủ tịch FSA cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý giám sát khối bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán tại Nhật Bản, FSA luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về phương thức bảo hiểm và phương thức quản lý bảo hiểm với Cục QLGSBH Việt Nam.

Theo nhận định của ông Ryutaro Hatanaka, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, hy vọng thời gian tới với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan sẽ tạo được nguồn lực để thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.