Thực hiện 213 cuộc kiểm tra sau thông quan trong gần 2 tháng

PV.

(Tài chính) Trong gần 2 tháng, từ ngày 1/1/2013 đến 20/2/2013, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan ngành Hải quan đã thực hiện 213 cuộc kiểm tra, bằng 108,12% so với cùng kỳ năm 2012.

Thực hiện 213 cuộc kiểm tra sau thông quan trong gần 2 tháng
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Qua đó đã quyết định truy thu 101,52 tỷ đồng; bằng 114,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã thu nộp ngân sách nhà nước 52,06 tỷ đồng – chưa bao gồm các khoản thu nợ của năm trước 82,93 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra, bằng 266,67% so với cùng kỳ năm 2012; ra quyết định truy thu 10,81 tỷ đồng; đã thu vào ngân sách nhà nước 6,05 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục hoàn chỉnh đề án tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trình Bộ Tài chính phê duyệt trong quý I/2013. Ngay sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đề án.

Chế độ doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cũng tiếp tục được lực lượng kiểm tra sau thông quan thực hiện.