Thực hiện chiến lược phát triển bền vững là đầu tư cho tương lai

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Năm 2012, Bảo Việt chính thức công bố chiến lược phát triển bền vững gắn liền với các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường vì sự tăng trưởng và phát triển vững mạnh. Tập đoàn Bảo Việt cũng là một trong số ít các doanh nghiệp đầu tiên thực hiện Báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt xét trong lĩnh vực tài chính. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này.

Phóng viên: Thưa ông, động lực nào khiến Bảo Việt xây dựng chiến lược phát triển bền vững?

 Thực hiện chiến lược phát triển bền vững là đầu tư cho tương lai - Ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Anh
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
Ông Nguyễn Ngọc Anh: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bảo Việt đã xác định phát triển bền vững có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, các hoạt động của Bảo Việt luôn hướng tới mục tiêu thực hiện sứ mệnh bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

Để thực hiện sứ mệnh này, trước tiên doanh nghiệp phải đạt được sự tăng trưởng vững chắc về doanh thu, lợi nhuận và thực hiện tốt việc quản lý rủi ro… Sự biến động của thị trường tài chính, ngân hàng trong thời gian gần đây cho thấy vai trò quan trọng của việc đặt ra một tầm nhìn dài hạn với những bước đi vững chắc để doanh nghiệp có thể tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Thêm vào đó, những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, những biến động về xã hội, sự gia tăng dân số toàn cầu, tốc độ đô thị hóa, phân hóa giầu nghèo, bất bình đẳng về cơ hội phát triển… đang tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống, vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia và tác động trực tiếp tới các các cơ hội tăng trưởng bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu doanh nghiệp không nhận thức đầy đủ và có kế hoạch ứng phó, những vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.

Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng dài hạn, doanh nghiệp cần phải chủ động và triển khai các hành động cụ thể để cải thiện xã hội và môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực lên hai nhân tố này. Bảo Việt là tập đoàn tài chính bảo hiểm, với hai đơn vị thành viên kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, cung cấp các sản phẩm tài chính vì quyền lợi lâu dài của khách hàng. Chúng tôi xác định đầu tư cho các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững chính là đầu tư cho tương lai và dựa vào các yếu tố bền vững để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn.

Vậy Bảo Việt đã triển khai chiến lược phát triển bền vững trong thực tiễn như thế nào?

Là doanh nghiệp tiên phong phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và chứng khoán, đến nay, Bảo Việt được biết đến như là một trong những Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Từ giai đoạn đầu phát triển, chiến lược phát triển bền vững được thực hiện qua chủ trương “Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả” nhằm cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp với hiệu quả kinh doanh, đổi mới phát triển. Chúng tôi đã chú trọng đến chất lượng của quá trình phát triển, tức là phải đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vững chắc qua các năm.

Kể từ khi cổ phần hóa (năm 2007), hoạt động của Bảo Việt đã gắn kết hơn sự tham gia của các cơ quan hữu quan, theo đó, chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, người lao động, khách hàng. Phát triển bền vững đã được sự đồng thuận, nhất trí và đi vào hành động cụ thể từ Hội đồng Quản trị, ban điều hành tới từng cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn.

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt xác định ba mục tiêu rõ ràng về kinh tế - xã hội và môi trường: Phát triển và tăng trưởng kinh tế vững chắc; Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng; Giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường từ hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của xã hội.

Trong đó, mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt vì chúng tôi chỉ có thể đạt được mục tiêu xã hội, môi trường khi đã đạt được các mục tiêu kinh tế. Bảo Việt cũng ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển cộng đồng vì một cộng đồng phát triển lành mạnh, an toàn và thịnh vượng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính như Bảo Việt có thể phát triển và phục vụ lâu dài. Ví dụ, chúng tôi đẩy mạnh triển khai các loại hình sản phẩm bảo hiểm vi mô tới hàng triệu khách hàng nhằm giúp khách hàng thu nhập thấp, ở các khu vực nông thôn có thể tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm cho cuộc sống và hoạt động sản xuất, nông nghiệp của họ. Hoặc chúng tôi cũng rất quan tâm đầu tư vào các chương trình an sinh xã hội, giáo dục cho thế hệ trẻ, xóa đói giảm nghèo nhằm góp phần phát triển cộng đồng.

Liên quan tới mục tiêu về môi trường, do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt ít có các tác động trực tiếp lên môi trường, tuy nhiên chúng tôi vẫn tích cực triển khai thực hiện lối sống xanh tại công sở thông qua chuỗi hành động vì môi trường Baoviet GoGreen với các sáng kiến sử dụng tiết kiệm năng lượng và vật liệu từ tự nhiên, giảm thiểu các chi phí vận hành và ủng hộ các chương trình bảo vệ, khôi phục môi trường do các tổ chức, chính phủ khởi xướng.

Ông có thể đánh giá vai trò Báo cáo phát triển bền vững đối với hoạt động của Bảo Việt?

Có thể nói, báo cáo thể hiện chân thực tình hình thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp về việc sử dụng ba nguồn vốn: nguồn vốn tài chính, nguồn vốn xã hội và nguồn vốn tự nhiên, qua đó giúp chúng tôi hoạch định hoạt động, quản trị rủi ro và thực hiện phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả hơn.

Việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững hàng năm cũng là cách thức giúp Bảo Việt đo lường, đánh giá và kiểm soát được nguồn lực đã và đang sử dụng, từ đó có những cân đối và điều chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Thông qua báo cáo, thông tin hoạt động của Bảo Việt được cung cấp đầy đủ và minh bạch hơn đối với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cộng đồng và các bên liên quan, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, động viên của khách hàng, của cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên  đối với Bảo Việt, đối với các sản phẩm tài chính của Bảo Việt trong quá trình thực hiện chiến lược này.

Bảo Việt vừa tham gia vào Ban điều hành của Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững, xin ông cho biết ý nghĩa của hoạt động này?

Trước khi tham gia vào Ban điều hành, Bảo Việt đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững (VBCSD) cũng như các hội thảo, trao đổi khoa học và thực tiễn về phát triển bền vững.

VBCSD có một vai trò rất quan trọng là xây dựng cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ, cụ thể hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vừa qua, Bảo Việt đã cử lãnh đạo tham gia vào Ban điều hành của VBCSD với cương vị Phó Chủ tịch Hội. Việc tham gia sâu hơn trong các hoạt động của VBCSD là hoạt động đầu tư và đóng góp nguồn lực của Bảo Việt đối với sự nghiệp phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tham gia này cũng sẽ giúp Bảo Việt nâng cao các kiến thức về phát triển bền vững thông qua việc trao đổi kinh nghiệm triển khai quốc tế của các doanh nghiệp thành viên; từ đó phát huy vai trò của doanh nghiệp đi đầu trong việc đảm bảo phát triển cân đối 3 mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường theo đúng chiến lược phát triển bền vững mà chúng tôi đã đề ra.

Cùng với các thành viên trong VBCSD, Bảo Việt sẽ thực hiện bốn nhóm hoạt động chính bao gồm: Hoạt động truyền thông và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về phát triển bền vững; Tham gia tập huấn về lồng ghép phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Các hoạt động nghiên cứu triển khai và Hoạt động hợp tác quốc tế trong vấn đề phát triển bền vững.

Bảo Việt có kiến nghị gì đối với các cơ quan quản lý liên quan đến vấn đề phát triển bền vững không, thưa ông?

Phát triển bền vững là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng một cá nhân hay tổ chức nào. Nỗ lực của một vài doanh nghiệp không thể tạo nên sự thay đổi của cả hệ thống. Phát triển bền vững là mục tiêu trọng tâm của Tập đoàn  Bảo Việt. Chúng tôi kiên định thực hiện chiến lược này và chúng tôi khẳng định chiến lược phát triển bền vững đã và sẽ đem lại thành công về kinh tế và uy tín cho Bảo Việt trong nửa thế kỷ xây dựng, hình thành và phát triển.

Chúng tôi kêu gọi sự chung tay và đồng lòng của cá nhân, các doanh nghiệp tham gia đầu tư cho phát triển bền vững, mà trong đó Chính phủ giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng và khuyến khích sự tham gia của các nhân tố này.

Phát triển bền vững cần đưa vào khung pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hay các nội dung bắt buộc trong báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết. Các tổ chức phi chính phủ như Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững, IFC, VCCI cũng cần phát huy vai trò tư vấn và triển khai định chế này cũng như xây dựng các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của toàn xã hội. Song song với các quy định bắt buộc, chúng ta cũng cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cũng như ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội - kinh tế và môi trường.

Đồng thời, chủ trương chính sách liên quan đến phát triển bền vững cũng cần được tích cực phổ biến rộng rãi thông qua các cơ quan truyền thông đại chúng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội.