Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, công tác điều hành thu, chi Ngân sách Nhà nước trong tháng 10 cũng như 10 tháng đầu năm tiếp tục được thực hiện theo phương pháp chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và những nỗ lực của toàn ngành Tài chính, nên công tác điều hành, thực hiện Ngân sách Nhà nước đã đạt được những kết quả khả quan.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và những nỗ lực của toàn ngành tài chính, nên công tác điều hành, thực hiện Ngân sách Nhà nước đã đạt được những kết quả khả quan. Nguồn: internet
Thu ngân sách vượt dự toán

Về thu NSNN: trong tháng 10 cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan tiếp tục tập trung thực hiện tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, cụ thể, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ thuế để thu hồi tiền thuế nợ đọng vào NSNN; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về thực hiện quy trình quản lý nợ thuế, đặc biệt là việc phân loại nợ thuế và gia hạn nộp thuế. Trong 9 tháng đầu năm 2014, ngành thuế đã đôn đốc thu vào NSNN 37,1% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013; đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 45.794 doanh nghiệp, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013, truy thu gần 8,4 nghìn tỷ đồng, số tiền đã nộp NSNN 5,88 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt chống gian lận thương mại, chuyển giá; đồng thời nghiên cứu ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, quy định về việc giám sát hải quan tại cảng biển. Tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống thuế, hải quan cũng tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử; đã chủ động rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh việc cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế  mà đáng kể nhất là việc Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 119/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung các mẫu tờ khai thuế và bảng kê hóa đơn, chứng từ, sửa đổi các quy định về hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế... theo hướng đơn giản hơn cho các doanh nghiệp, người nộp thuế  và số 126/TT-BTC ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) góp phần tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân. 

Đối với công tác điều hành chi NSNN: thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về điều hành chi NSNN năm 2014;  đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện các dự án khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác...

Chính nhờ những nỗ lực trong công tác điều hành thu chi NSNN, nên đến hết tháng 10/2014, số thực hiện NSNN đã đạt được những kết quả đáng kể.

Tổng thu NSNN 10 tháng  đạt 719,49 nghìn tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: thu nội địa đạt 90% dự toán, tăng 16,5%; thu về dầu thô đạt 104% dự toán, tăng 1,9%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,2% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng chi NSNN đạt 853,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013; đảm bảo các nhu cầu chi tiêu phục vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, chi trả nợ, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. Vốn đầu tư từ NSNN giải ngân (bao gồm cả tạm ứng vốn theo chế độ) ước đạt khoảng 84,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 74,5% kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp trên 102,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg  ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Kiếm soát chi 533 nghìn tỷ đồng

Trong 10 tháng đầu năm 2014, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã: thực hiện kiểm soát đối với gần 533 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, qua đó phát hiện khoảng 30 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, xử lý tạm dừng chưa thanh toán khoảng 31,5 tỷ đồng; từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng đối với các khoản chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục và mức vốn được giao, phê duyệt quyết định đầu tư muộn so với thời hạn quy định (sau ngày 31/10/2013).

Cân đối NSNN được bảo đảm, bội chi NSNN được bù đắp bằng các nguồn vay trong và ngoài nước theo kế hoạch. Tính đến ngày 24/10/2014, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ là 221,24 nghìn tỷ đồng, bằng 74,4% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014