Thực hiện quyết liệt công tác quản lí thu ngân sách

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2013 vừa được Chính phủ ban hành, giao Bộ Tài chính thực hiện quyết liệt công tác quản lí thu ngân sách, rà soát, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm chống thất thu thuế; xử lí nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận trong kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thực hiện quyết liệt công tác quản lí thu ngân sách
Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chưa thật sự cấp bách. Nguồn: internet

Theo Nghị quyết của Chính phủ, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Bộ Tài chính cần thực hiện quyết liệt công tác quản lí thu ngân sách, rà soát, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm chống thất thu thuế; xử lí nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận trong kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chưa thật sự cấp bách, bảo đảm mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính phối hợp kiểm soát chặt chẽ giá sữa theo quy định của Luật Giá, điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới.

Về lệ phí trước bạ xe ô tô mang biển số ngoại giao và nước ngoài chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước, Chính phủ thống nhất đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã đăng ký lần đầu tại Việt Nam, khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký và nộp lệ phí trước bạ với mức thu từ 10-15% theo quy định của Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng lệ phí trước bạ đối với các trường hợp này.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo việc thu hồi biển số đối với các xe ô tô biển số ngoại giao và biển số nước ngoài khi hết hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề tái cơ cấu kinh tế, Chính phủ nhận định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình lâu dài, đã được thực hiện trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là từ khi Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ba lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế là: Tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Việc thực hiện Đề án này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài và phải có bước đi phù hợp.

Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu nhưng không làm tăng nợ xấu; tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; phối hợp với Bộ Xây dựng tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân gói cho vay hỗ trợ nhà ở.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để việc xử lý nợ xấu có hiệu quả; đôn đốc, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá và thị trường vàng.