Ngành Thuế thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngành Thuế thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng

Năm 2022, công tác chỉ đạo về hoàn thuế và hóa đơn được Tổng cục Thuế tập trung hướng dẫn cơ quan thuế các cấp nhận dạng các hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn; nhận dạng hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)... Qua đó, toàn Ngành đã thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn với tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630,837 tỷ đồng.
Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Thuận tiện hóa hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Thuận tiện hóa hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Theo Bộ Tài chính, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa tại Việt Nam, góp phần phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc và hội nhâp quốc tế.
Sẽ sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Sẽ sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Để giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, ngày 29/4/2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luôn được toàn ngành Thuế quan tâm, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, nhưng vẫn giải quyết hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
Đồng bộ các giải pháp chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Đồng bộ các giải pháp chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những vấn đề được cơ quan Thuế tập trung triển khai nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN). Thời gian qua, Tổng cục Thuế tiếp tục có các chỉ đạo tăng cường quản lý thuế, quản lý về hóa đơn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, chống gian lận hoàn thuế GTGT, trốn thuế...