Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 ngành Tài chính:

Thực hiện thu chi Ngân sách Nhà nước đồng bộ, tích cực, hiệu quả

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Sáng ngày 26/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 Đề án (đạt 37,5%). Trong đó, đã xây dựng trình Quốc hội thông qua dự án Luật NSNN, cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; dự án Luật phí, lệ phí. Trong phạm vi thẩm quyền, đã ban hành 98 Thông tư và Thông tư liên tịch; 1.208 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 446,12 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Thu nội địa: Ước đạt 328,18 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,2%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây. Ước tính có 52/63 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán (từ 50% dự toán trở lên). Thu cân đối ngân sách từ hoạt động XNK đạt 125,5 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Về chi NSNN đã tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2015 với những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý chi NSNN, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Lũy kế chi NSNN 6 tháng đạt 545,18 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014; Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN tháng 6 ước 27,25 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng ước 99 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán năm. Thứ trưởng cũng cho biết, tính đến ngày 24/6/2015, đã phát hành gần 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (bao gồm 1 tỷ USD TPCP tương đương 21.458 tỷ đồng phát hành cho Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 36,8% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đối với giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như: điện, than, xăng dầu, sữa, dịch vụ công theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Chỉ số giá tháng 6 tăng 0,55% so với tháng 12/2014, thấp hơn cùng kỳ của nhiều năm trước; Công tác tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội đã được triển khai tích cực, chủ động. Trong những tháng đầu năm 2015, đã xuất cấp gần 58.434 tấn gạo DTQG để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn theo Quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo cùng những kiến nghị của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm, Thanh tra Bộ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng: Mặc dù đã đạt được kết quả ban đầu khả quan nhưng nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế và đối mặt với nhiều thách thức như tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn sẽ tiếp tục tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 được Quốc hội và Chính phủ giao, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015, đó là:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả.

Thứ ba, thực hiện việc tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá.

Thứ tư, tiếp tục củng cố và phát triển đồng bộ các loại hình thị trường.

Thứ năm, quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo khả năng trả nợ.

Thứ sáu, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ bảy, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công.

Thứ tám, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ chín, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch tài chính- NSNN 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Thứ mười, thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bộ trưởng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, ngành Tài chính sẽ tiếp tục đồng sức, đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2015 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015./.