Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh nhớ USB

PV.

(Tài chính) Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa có công văn số 1040/HQHN-TXNK ngày 24/4/2013 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng "thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, điện thoại và thanh nhớ USB" tại thời điểm năm 2008.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3.28 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính thì mặt hàng "thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, điện thoại và thanh nhớ USB" có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng "thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, điện thoại và thanh nhớ USB" có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo quy định tại Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC thì: "Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp hướng dẫn thực hiện mức thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này hoặc mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế và cơ quan hải quan địa phương vẫn thực hiện thu thuế theo mức thuế suất đã thông báo hoặc trả lời cho cơ sở kinh doanh, đồng thời tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ căn cứ quy định tại Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 13/12/2005 của Chính phủ để hướng dẫn thực hiện"

Ngày 28/7/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 8800/BTC-CST hướng dẫn Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng "thẻ nhớ dùng cho máy quay phim, chụp ảnh" là 10%.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên thì mặt hàng "thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, điện thoại và thanh nhớ USB" chịu thuế suất thuế GTGT 10% tại thời điểm năm 2008.