Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 859/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin nhằm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 11/1/2022, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2022).

Theo đó, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 đã bổ sung nhóm hàng “xe ô tô điện chạy bằng pin” thuộc điểm g khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Trên cơ sở các quy định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 1/3/2022. 

Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin từ ngày 1/3/2022.