Vun đắp giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Vun đắp giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

"Giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Do đó, mọi hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đều xoay quanh giá trị cốt lõi này".
Thực trạng chuyển đổi số trong các quỹ tín dụng nhân dân

Thực trạng chuyển đổi số trong các quỹ tín dụng nhân dân

Những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ số đã tạo điều kiện thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Mặc dù, thuộc lĩnh vực ngân hàng, nhưng các quỹ tín dụng nhân dân với đặc thù hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và con người nên cần xác định mô hình và mục tiêu chuyển đổi số phù hợp. Để đảm bảo thành công, lộ trình chuyển đổi số của các Quỹ tín dụng nhân dân cần có định hướng và hỗ trợ của cơ quan chức năng, sự đồng hành của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân với vai trò cầu nối, liên kết hệ thống và thúc đẩy nâng cao năng lực nội tại về chuyển đổi số cho các Quỹ này.
Thực trạng chuyển đổi số các Quỹ tín dụng nhân dân

Thực trạng chuyển đổi số các Quỹ tín dụng nhân dân

Mặc dù, thuộc ngành ngân hàng, nhưng các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) với đặc thù hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và con người nên cần xác định mô hình và mục tiêu chuyển đổi số phù hợp. Để đảm bảo thành công, lộ trình chuyển đổi số của các Quỹ TDND cần có định hướng và hỗ trợ của các cơ quan chức năng...
Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Đối với người gửi tiền, ngoài vấn đề lãi suất, mối quan tâm hàng đầu của họ là an toàn tiền gửi. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã xác định phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng và duy trì niềm tin cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Công tác truyền thông là một trong những nghiệp vụ được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chú trọng nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, và vai trò, trách nhiệm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, từ đó góp phần nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.
Bảo hiểm tiền gửi với việc bảo đảm hoạt động an toàn của quỹ tín dụng nhân dân

Bảo hiểm tiền gửi với việc bảo đảm hoạt động an toàn của quỹ tín dụng nhân dân

Những năm gần đây, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) dần khẳng định là công cụ đắc lực của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần giữ vững an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD). Đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), BHTG là điểm tựa vững chắc để các tổ chức này phát triển ngày càng an toàn, bền vững.
Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới người gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân

Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới người gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân

Từ khi Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 2012 có hiệu lực tới nay, BHTG Việt Nam xác định đối tượng công chúng mục tiêu trọng tâm, được quan tâm đặc biệt là người gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), tại vùng nông thôn, miền núi, bên cạnh việc tuyên truyền chính sách BHTG một cách phổ quát tới công chúng nói chung với mục tiêu lan tỏa chính sách tới đối tượng công chúng dễ bị tổn thương nhưng ít có điều kiện tiếp cận với thông tin, kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng BHTG.
Đảm bảo an toàn trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân

Đảm bảo an toàn trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân

Không thể phủ nhận những đóng góp của Quỹ tín dụng nhân dân vào phát triển kinh tế-xã hội, nhưng thực tiễn loại hình tín dụng này cũng tồn tại một số yếu kém ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Quỹ mà còn rủi ro đối với hệ thống tín dụng.