Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tại cuộc họp ngày 17/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của
các Ủy viên Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện nội dung, hình thức văn bản để trình Chính phủ. Nguồn: internet
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện nội dung, hình thức văn bản để trình Chính phủ. Nguồn: internet
Thận trọng trong quy hoạch

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ bản đã thống nhất với các nội dung tiếp thu và giải trình thể hiện tại Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách về việc ban hành Nghị  định về hoạt động kinh doanh casino.

Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau, như việc quy hoạch phát triển kinh doanh casino tại Việt Nam, đối tượng và  điều kiện chơi tại casino mở  tại Việt Nam; điều kiện hoạt động kinh doanh… nhận được sự tham gia đóng góp của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quy hoạch phát triển kinh doanh casino tại Việt Nam, một số đại biểu thống nhất cho rằng đây là vấn đề lớn, tác động đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hoạt động này vừa khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, nhưng mặt khác kinh doanh casino là lĩnh vực nhạy cảm, cần được quản lý chặt chẽ.

Các đại biểu cho rằng giao Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh doanh casino là đúng thẩm quyền, nhưng cần thiết phải quy định ngay trong Nghị định nguyên tắc xây dựng và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh doanh casino theo hướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phê duyệt về quy hoạch phát triển kinh doanh casino tại Việt Nam.

Việc cấp phép cho các dự án đầu tư kinh doanh casino mới chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch phát triển kinh doanh casino và chỉ cấp phép cho các dự án thuộc quy hoạch đã được phê duyệt.

Chưa cho phép người Việt chơi tại casino

Về  đối tượng người chơi, dự thảo Nghị định chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt định cư  ở nước ngoài vào chơi tại casino. Vấn đề này, vẫn nhận được một số ý kiến khác nhau. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị, cần cân nhắc kỹ thêm và mở rộng đối tượng cho người Việt Nam tham gia.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị thận trọng hơn trong quy định cho phép người Việt Nam chơi tại casino.

Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước cho rằng, nếu không kiểm soát chặt, thì chưa nên vội vàng cho người Việt Nam vào chơi. Vị chủ tịch Hội đồng Dân tộc tỏ ra thận trọng và nhận định, cho phép kinh doanh casino là chúng ta phải đảm bảo tốt được các yêu cầu như về an ninh trật tự, chống rửa tiền… Nếu trong trường hợp cho phép người Việt Nam được tham gia thì cần phải tổ chức thí điểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng đồng tình với ý kiến của đại biểu Ksor Phước. Ông cho rằng, Ủy ban Tài chính ngân sách đồng tình với quan điểm của cơ quan dự thảo để cho người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài chơi trước, sau đó mới tính tới việc cho người Việt Nam vào chơi.

Kết luận cuộc họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino của Chính phủ.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện nội dung, hình thức văn bản để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Kết luận phiên thảo luận việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong khi chưa nghiên cứu mở rộng đối tượng được chơi tại casino cho người Việt Nam, thì Nghị định chỉ quy định nguyên tắc là sẽ mở rộng đối tượng, khi Chính phủ nghiên cứu đủ các điều kiện thì giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện.