Tiện ích từ nộp thuế theo hình thức doanh nghiệp nhờ thu

Hoàng Phung

Doanh nghiệp không cần thực hiện thao tác nộp thuế, mà mỗi khi có phát sinh nợ thuế từ hải quan, hệ thống của cơ quan hải quan tự động gửi yêu cầu nộp thuế đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy nhiệm, ngân hàng sẽ tự động nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

Triền khai hình thức doanh nghiệp nhờ thu sẽ khắc phục triệt để tình trạng sai sót của cả doanh nghiệp và hải quan trong khi kê khai nộp thuế.
Triền khai hình thức doanh nghiệp nhờ thu sẽ khắc phục triệt để tình trạng sai sót của cả doanh nghiệp và hải quan trong khi kê khai nộp thuế.

Sau hơn 2 năm Tổng cục Hải quan đã triển khai “Đề án nộp thuế điện tử 24/7” đã mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý. Đây là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác thông qua Cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng thương mại phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện. Nhanh gọn, an toàn, chính xác, chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp sau hơn 2 năm đi vào thực hiện.

Nộp thuế điện tử thông qua hệ thống 24/7 của Tổng cục Hải quan thì mỗi khi có tờ khai phát sinh nợ thuế, doanh nghiệp phải có nhân viên kế toán truy cập hệ thống 24/7 để thực hiện các thao tác nộp thuế theo trình tự hướng dẫn của hệ thống, đòi hỏi nhân viên của doanh nghiệp phải am hiểu cách thức nộp thuế và am hiểu kỹ thuật công nghệ thông tin thì mới thực hiện được.

Với “Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu”, doanh nghiệp không cần thực hiện thao tác nộp thuế, mà mỗi khi có phát sinh nợ thuế từ hải quan, hệ thống của cơ quan hải quan tự động gửi yêu cầu nộp thuế đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy nhiệm, ngân hàng sẽ tự động nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

Sau đăng ký tham gia Chương trình này và ủy quyền trích nợ với ngân hàng, nếu Doanh nghiệp phát sinh tờ khai thì thông tin số tiền thuế, các sắc thuế được cập nhật, xử lý và thanh toán hoàn toàn tự động. Doanh nghiệp không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh.

Doanh nghiệp chủ động, không mất thời gian, chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động. Ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp ngay sau khi đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp mà không phải nộp trước tiền khi khai báo, nên doanh nghiệp có thời gian chủ động nguồn vốn của mình.

Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu không bị tác động bởi hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử của Hải quan nên rất thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/Kho bạc, không có mạng internet để nộp thuế điện tử.

Như vậy doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không mất thời gian và chi phí, nhân sự để thanh toán thuế; Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7 và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Ngoài những lợi ích đối với doanh nghiệp, cơ quan hải quan cũng không còn bị động chờ doanh nghiệp nộp thuế mà chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng có tài khoản của doanh nghiệp ủy quyền để thanh toán nợ thuế, thông quan ngay hàng hóa cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng sai sót của cả doanh nghiệp và hải quan trong khi kê khai nộp thuế.

Bên cạnh đó, các ngân hàng tham gia chương trình cũng gia tăng được các dịch vụ, giao dịch bằng điện tử sẽ giúp thu hút nhiều khách hàng tham gia thanh toán tiền thuế và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Chương trình doanh nghiệp nhờ thu sẽ là bước đột phá trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước..

Như vậy, hiện tại doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu: thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế điện tử qua ngân hàng sẽ đạt gần 100%.