Tổng cục Hải quan:

Nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp


Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai từ ngày 26/11/2019, với sự tham gia 05 ngân hàng bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, TPBank, VPBank. Nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt Chương trình, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nộp thuế điện tử hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan cho biết, Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp (DN) nhờ thu đã mở ra thêm một kênh thanh toán mới, tạo thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Với Chương trình này, DN chỉ phải thực hiện 01 lần đăng ký tham gia chương trình và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm các thao tác nào khác trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng.

Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của DN và công chức hải quan. DN không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh.

Bên cạnh đó, ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của DN sau khi đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp mà không phải nộp trước tiền khi khai báo, nên DN có thời gian chủ động nguồn vốn, giảm thời gian và chi phí để thanh toán thuế.

Ngoài ra, việc thanh toán qua Chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu còn không bị tác động bởi hệ thống, mạng kết nối giữa DN với Cổng thông tin điện tử của Hải quan nên rất thuận lợi cho các DN làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/Kho bạc, không có mạng internet để nộp thuế điện tử.

Chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu được Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng trên nền tảng Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Để thực hiện thanh toán thuế qua Chương trình nộp này, DN cần đáp ứng đủ ba điều kiện sau:

Một là, DN đã đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 theo địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login.

Hai là, DN đã ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7 giữ tài khoản của mình. DN chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 tài khoản của 01 ngân hàng.

Ba là, trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ của DN có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

Về Quy trình đăng ký, Tổng cục Hải quan cho biết, để đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan, DN cần thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1, truy cập vào địa chỉ https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login, đăng nhập và ký tham gia Chương trình DN nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Bước 2, DN đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 3, làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của DN đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 4, Ngân hàng giữ tài khoản của DNgửi lại thông tin DN đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Bước 5, Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và DN hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình DN nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các DN được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước từ bước 1 đến bước 5 đã nêu.

Thủ tục thanh toán an toàn, thuận tiện

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký ủy quyền trích nợ với ngân hàng, Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho DN. Trình tự thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới được thực hiện theo 4 bước như sau:

Bước 1, DN khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung (KTTT).

Bước 2, căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống KTTT, trên cơ sở danh sách DN tham gia Chương trình nhờ thu, Hệ thống của Hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Bước 3, Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của DN và danh sách DN đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của DN và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền vào thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của DN không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho Dn biết thông qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

DN có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo tứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần. Hoặc DN có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để kịp thời thông quan hàng hóa.

Bước 4, Căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống KTTT cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyển thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS để thông quan hàng hóa.

Khi tham gia Chương trình nộp thuế điện tử Dn nhờ thu, nếu DN phát sinh tờ khai nợ thuế thì thông tin số thuế phải nộp của tờ khai được chuyển ngay sang ngân hàng mà mình đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế giúp giảm thời gian, chi phí để thanh toán thuế và thông quan hàng hóa cho DN.