Tiền phạt vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí trừ thuế?

Theo chinhphu.vn

Cục thuế Long An hướng dẫn Công ty TNHH Kanaan Saigon về việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với tiền phạt vi phạm hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại tỉnh Long An.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi) sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà và tài sản để làm văn phòng, sau đó Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, dẫn đến phát sinh tranh chấp mức bồi thường với khách hàng và phải giải quyết theo quyết định của Tòa án thì các khoản chi phí bồi thường theo quyết định của Tòa án Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.