Tiếp tục điều hành giá thận trọng, chặt chẽ

PV.

Ngày 31/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký Thông báo số 639/TB-BCĐĐHG về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016.

Tiếp tục điều hành giá thận trọng, chặt chẽ. Nguồn: internet
Tiếp tục điều hành giá thận trọng, chặt chẽ. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá đã có báo cáo toàn diện về công tác quản lý, điều hành giá trong 9 tháng đầu năm 2016.

Đồng thời, biểu dương Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, thực hiện tích cực, thận trọng, đúng chủ trương và kịch bản điều hành lạm phát dưới 5% theo mục tiêu Quốc hội giao.

Thông báo nêu rõ, công tác điều hành giá trong những tháng cuối năm cần tiếp tục được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành, giữ ổn định lạm phát cơ bản trong khoảng 1,81% đến dưới 2%; chỉ đạo để ổn định và có điều kiện giảm lãi suất cho vay; cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, ổn định lãi suất huy động, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động của ngân hàng; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ giữ ổn định giá bán lẻ điện trong những tháng còn lại của năm 2016; theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp để không tạo lạm phát kỳ vọng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tích cực hướng dẫn các nhà đầu tư trong tháng 10 năm 2016 giảm phí BOT ít nhất ở 10 trạm thu phí để tạo ra tâm lý tốt hơn trong kiểm soát lạm phát. 

Đồng thời, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi để có giải pháp điều hành phù hợp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết 31/12/2016.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực tổ chức triển khai việc đấu thầu giá thuốc để kéo giá thuốc giảm xuống. Không điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế năm 2016 (gồm cả tiền lương và phụ cấp) đối với nhóm không thuộc quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Về cơ chế quản lý đối với các loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá từ ngày 01/01/2017 mà Nhà nước không định giá, Thông báo nêu rõ, các Bộ, ngành và địa phương cần chủ động thực hiện theo phân cấp quản lý của Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá theo quy định của pháp luật đối với những dịch vụ này.

Đối với các loại phí được chuyển sang giá do Nhà nước định giá, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ báo cáo kết quả hoạt động, tình hình cân đối thu chi, đánh giá mức độ bù đắp các chi phí phát sinh để cung ứng dịch vụ từ số tiền thu phí theo mức phí hiện hành để xây dựng phương án giá dịch vụ.

Trong trường hợp những loại phí sang giá có tính chất đặc thù, cần phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất phương pháp định giá, xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình quy phạm, tính toán chi phí thực tế hợp lý để hình thành nên giá. Trường hợp mức giá cao hơn mức phí hàng hóa thì cần có lộ trình điều hành phù hợp bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.