Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Trước diễn biến phức tạp, thất thường của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và bảo đảm việc kinh doanh xăng dầu tiến hành bình thường.

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 12/9, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 12143/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu gửi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Trước đó hai ngày, hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nói trên đã gửi báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầu về Bộ Tài chính.

Công văn của Bộ Tài chính nêu rõ: Hiện nay diễn biến của giá xăng dầu thế giới rất phức tạp, thất thường, do đó trước mắt, căn cứ diễn biến của giá cơ sở có tính toán đến biến động của giá xăng dầu thế giới và các biện pháp đã xử lý về Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu trong nước như thời gian qua, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, điều hành giá xăng dầu trong nước theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh xăng dầu hiện nay và bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và bảo đảm việc kinh doanh xăng dầu tiến hành bình thường.