Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử

PV. (t/h)

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thuế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Thống kê cho thấy, toàn ngành Thuế đã xử lý trên 9 triệu hồ sơ của 930 nghìn doanh nghiệp tham gia hệ thống khai thuế điện tử (đạt 99,95%); các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2,7 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 468,7 tỷ đồng.

Về triển khai hóa đơn điện tử, trong nửa đầu năm, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý đạt hơn 8,1 tỷ hóa đơn; đã có 67,7 nghìn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đã có 99 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Thời gian qua, thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg năm 2020, ngành Thuế đã thay đổi tổng thể và toàn diện về cách thức làm việc, đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan thuế lên môi trường số, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu số.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.