Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Minh Thư

Dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp từ năm 2020 đã tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân. Ngay từ đầu năm 2021, với nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân – người nộp thuế vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tế, nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân đã được thực hiện đồng bộ, liên tục
Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân đã được thực hiện đồng bộ, liên tục

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân được Bộ Tài chính tiến hành trong năm 2021 gồm:

Một là, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hỗ trợ ngành hàng không (ước tính số tiền thuế được giảm để hỗ trợ doanh nghiệp khoảng 900 tỷ đồng).

Hai là, ban hành và tổ chức thực hiện 02 Thông tư (Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính) để tiếp tục giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (ước tính số tiền phí, lệ phí được giảm khoảng 2.000 tỷ đồng).

Ba là, đã trình Chính phủ ban hành và khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng trong năm 2020, 2021 (ước tính số tiền thuế doanh nghiệp được giảm khoảng 170 tỷ đồng/năm).

Bốn là, đã trình Chính phủ ban hành và khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả  Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến ngày 23/6/2021 đã có 52.384 người nộp thuế đề nghị gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng.

Cùng với việc xây dựng, triển khai các giải pháp về chính sách nêu trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện các lĩnh vực của ngành Tài chính

Việc ban hành và thực hiện các giải pháp nêu trên đã tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp vào kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội trong 06 tháng đầu năm 2021 (theo đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 06 tháng đã qua đạt 5,64% là hết sức tích cực).

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua, bám sát diễn biễn thực tế và điều kiện của ngân sách để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, lệ phí cho phù hợp.

Cùng với việc xây dựng, triển khai các giải pháp về chính sách nêu trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân... góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân hoạt động ổn định và phát triển.