Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, hỗ trợ người nộp thuế

PV.

Để người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, hỗ trợ NNT trong thời gian từ ngày 27/2 đến 3/3/2017 dành cho các tổ chức, doanh nghiệp (DN) với nội dung về chính sách thuế mới.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Nam Bình, năm nay sẽ có sự tham gia của đại lý thuế trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế cho NNT diễn ra từ ngày 6/3 đến 17/3/2017 tại trụ sở cơ quan thuế.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Nam Bình, năm nay sẽ có sự tham gia của đại lý thuế trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế cho NNT diễn ra từ ngày 6/3 đến 17/3/2017 tại trụ sở cơ quan thuế.

Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, định kỳ tháng 3 hàng năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các chương trình tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn quyết toán thuế và triển khai tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN. Để rõ hơn các nội dung mà cơ quan thuế sẽ cung cấp cho NNT.

Cụ thể, chương trình tập huấn quyết toán thuế diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3/2017 dành cho các tổ chức, DN với nội dung về chính sách thuế mới swae đổi bổ sung và các lưu ý trong việc kê khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2016. Trong đó, Cục Thuế tổ chức một buổi tập huấn, trao đổi riêng với các đại lý thuế (ĐLT) trên địa bàn về các nội dung quyết toán thuế năm 2016, qua đó hỗ trợ ĐLT trong công tác hỗ trợ khách hàng kê khai quyết toán thuế.

Đối với chương trình hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2016, Cục Thuế đã triển khai từ cuối năm 2016 với các nội dung như soạn thảo tờ rơi tóm tắt về thủ tục, hồ sơ, nơi nộp quyết toán; hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (dành cho tổ chức chi trả và cá nhân); sử dụng tờ rơi, pano đặt tại cơ quan thuế, gửi email đến NNT hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế, quy trình, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán.

Đồng thời, đưa các nội dung hướng dẫn lên trang thông tin điện tử Cục Thuế  để NNT tham khảo thực hiện. Bên cạnh đó, Cục Thuế đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài về thời hạn quyết toán thuế, đồng thời khuyến khích NNT nộp tờ khai sớm, tránh dồn hồ sơ vào ngày hạn chót. Chương trình hỗ trợ NNT được triển khai từ ngày 6/3 đến 17/3/2017, diễn ra đồng loạt tại Văn phòng Cục Thuế và 24 chi cục thuế quận, huyện. Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung hướng dẫn chính sách, hướng dẫn lập tờ khai và tiếp nhận tờ khai (dành cho cá nhân).

Theo đánh giá của ông Nguyễn Nam Bình, năm nay sẽ có sự tham gia của đại lý thuế trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế cho NNT diễn ra từ ngày 6/3 đến 17/3/2017 tại trụ sở cơ quan thuế. Nếu như các năm trước, cơ quan thuế làm thay cho NNT trong khâu lập tờ khai thuế, thì năm nay cơ quan thuế chỉ thực hiện đúng chức năng là hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách, cách tính thuế, thủ tục kê khai nộp thuế, còn việc lập tờ khai thuế sẽ do NNT tự thực hiện hoặc đề nghị ĐLT hỗ trợ. Theo tôi, sự phối hợp hỗ trợ NNT như vậy sẽ góp phần nâng cao vai trò của ĐLT, đồng thời cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của NNT trong việc kê khai quyết toán thuế.