Tiếp tục xây dựng 110 dự án nhà ở xã hội

PV.

Bộ Xây dựng cho biết, 110 dự án nhà ở xã hội đang tiếp tục triển khai xây dựng cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 70.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng.

58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng. Nguồn: Internet
58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng. Nguồn: Internet

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong 8 tháng đầu năm 2016, công tác phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Do đó, nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 81.505 hộ người có công (với 45.837 hộ xây mới và 35.668 hộ sửa chữa, cải tạo), đang triển khai hỗ trợ 10.543 hộ.

Các chương trình nhà ở xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã có 88 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng 200.000 sinh viên, 7 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 82%.

87 dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã hoàn thành, với quy mô xây dựng khoảng 28.800 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.800 tỷ đồng. Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.800 tỷ đồng.

Chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị cũng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 29.700 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 10.240 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, 110 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 70.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng đã và đang tiếp tục được triển khai.