Tính thời gian công tác trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội

Theo chinhphu.vn

Ông Nguyễn Thanh tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, đi dạy từ tháng 6/1988. Tháng 7/1997, ông xin nghỉ dạy ở tỉnh Quảng Ngãi, được giải quyết chế độ trợ cấp1 lần, chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sau khi nghỉ dạy học đến nay,ông Thanh làm việc cho 1công ty tại TP. Hồ Chí Minh, tham gia BHXH từ đầu và có sổ BHXH mới, tuy nhiên, ông vẫn giữ sổ BHXH cũ. Ông Thanhhỏi, khi giải quyết chế độ hưu trí, ông có được cộng 9 năm đóng BHXH trong ngành giáo dục để tính đủ năm nghỉ hưu không? Nếu được, ông cần làm những thủ tục gì? Tại cơ quan nào?

BHXH Việt Nam trả lời ông Nguyễn Thanh như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 63, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất. Đề nghị ông Thanhliên hệ với đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục nộp cơ quan BHXH theo quy định.