Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch Covid-19

Theo Cẩm Trúc/Báo Đồng Khởi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 4654 ngày 6/8/2021 về tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

 UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu xây dựng kịch bản cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn.
UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu xây dựng kịch bản cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành địa phương cần rà soát các vùng nguyên liệu sản xuất, thường xuyên cập nhật thông tin về tiểu vùng, diện tích sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch để phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án tiêu thụ nông sản theo tiến độ thu hoạch.

Theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khuyến cáo nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ, đặc biệt là sản phẩm thủy hải sản, trái cây. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và thu hoạch nông sản, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, về công tác thu hoạch nông sản, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu UBND cấp huyện chủ động thực hiện rà soát, thống kê và thông tin sản lượng nông sản trên địa bàn, sản lượng dự kiến thu hoạch theo từng thời điểm, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu kết nối tiêu thụ, giá cả; các đội, nhóm nhân công thu hoạch, doanh nghiệp, người thu mua; ai là đầu mối chịu trách nhiệm phân phối, kết nối, thương thảo tiêu thụ hàng hóa. Theo đó lập báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương trước thời gian dự kiến thu hoạch ít nhất 10 ngày để phối hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ.

Tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch và xây dựng phương án “4 tại chỗ” trong tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản; bố trí các các tổ, đội chống dịch ở các tuyến đường, cửa ngõ ra vào vùng nông sản tập trung của địa phương để hỗ trợ phương tiện, người thu mua ra vào thu hoạch thuận tiện, đồng thời để kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian thu hoạch và tiêu thụ.

Quản lý, bố trí các đội, nhóm thu hoạch với quy mô, số lượng phù hợp đảm bảo tiến độ thu hoạch mùa vụ (phù hợp với phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt các tiểu vùng đến giai đoạn thu hoạch không thể chờ thêm thời gian). Trong trường hợp thiếu hụt nhân công, trang thiết bị, vật tư thì có phải có ngay phương án tăng cường hỗ trợ lực lượng cho địa phương.

Xây dựng kịch bản cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất các sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ nếu gặp khó khăn, vướng mắc khi huy động lực lượng hoặc tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung vượt thẩm quyền của các sở, ban, ngành.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Bến Tre đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành. Trong đó, Sở Công Thương được giao làm đầu mối kết nối và hỗ trợ nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận và kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, chợ, điểm bán nông sản trong và ngoài nước, trong điều kiện hiện nay tập trung thị trường nội địa là chủ yếu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre chủ động, thường xuyên liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc bộ để có sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch, chế biến và xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh tại các thị trường trong và ngoài nước.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tạo điều kiện cho con người, phương tiện vận chuyển nông sản của tỉnh đi qua địa bàn, đến nơi tiêu thụ (người tham gia, phương tiện vận tải đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định Bộ Y tế); tổng hợp, rà soát các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải, báo cáo UBND tỉnh Bến Tre có chỉ đạo huy động lực lượng vận chuyển tiêu thụ nông sản trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.