Công điện số 453/CĐ-KTNN:

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19


Công điện số 453/CĐ-KTNN ngày 24/4/2020 về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công điện số 453/CĐ-KTNN.