Tốc độ cổ phần hóa đã nhanh hơn

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo báo cáo mới nhất từ Cục Tài chính doanh nghiệp (DN) (Bộ Tài chính), trong quý I/2014, tốc độ cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) và DN nhà nước (DNNN) đã được cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo này, trong quý I/2014 có 16 tập đoàn, tổng ty, và DNNN thực hiện cổ phần hóa. Trong khi cả 3 năm 2011-2013 chỉ có 99 DN cổ phần hóa.

Trong đó, nổi bật là kết quả của Bộ  Giao thông vận tải với 10 DN thực hiện cổ phần hóa, đó là: Công ty mẹ TCT Vận tải thủy; Công ty mẹ TCT Xây dựng công trình giao thông 5; Công ty mẹ TCT Xây dựng đường thủy; Công ty mẹ TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam; Công ty mẹ TCT Xây dựng công trình giao thông I; Công ty mẹ TCT Xây dựng Thăng Long; Công ty mẹ TCT Xây dựng công trình giao thông 6; Công ty mẹ TCT Tư vấn thiết kế giao thông vận tải; Công ty mẹ TCT Xây dựng công trình giao thông 4; Công ty mẹ TCT Xây dựng công trình giao thông 8.

Bộ Công Thương có 1 DN đó là TCT Công nghệ dầu thực vật Việt Nam. Bộ Xây dựng có 1 DN là  Công ty mẹ TCT Xây dựng Hà Nội. TCT Giấy Việt Nam có 1 DN là Công ty Vận tải và chế biến lâm sản. TĐ Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam có 1 DN là Công ty TNHH MTV Kim loại mầu Thái Nguyên.

Đặc biệt, tốc độ cổ phần hóa tại TP. Hà Nội được cải thiện đáng kể so với trước đây với 2 DN được cổ phần hóa trong quý I/2014 đó là: Xí nghiệp Giống cây trồng Thường Tín và Xí nghiệp giống vật nuôi Hà Nội.