Tỉnh Hậu Giang:

Tốc độ đô thị hóa diễn ra chậm

Theo Mộng Toàn/Báo Hậu Giang

Sau hơn 17 năm thành lập, xây dựng và phát triển, hệ thống đô thị của tỉnh Hậu Giang có bước phát triển khá nhanh. Khi thành lập, tỉnh chỉ có 9 đô thị nhưng đến nay đã có 18 đô thị (1 đô thị loại II; 2 đô thị loại III; 15 đô thị loại V); tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,31% (trung bình của vùng là 31%, cả nước khoảng 40%).

Một góc đô thị thị xã Long Mỹ. Ảnh: Mộng Toàn
Một góc đô thị thị xã Long Mỹ. Ảnh: Mộng Toàn

Các đô thị cũng tiếp tục phát triển khá đồng bộ từ hình thái kiến trúc đến hạ tầng kỹ thuật, từng bước đáp ứng được các chỉ tiêu đô thị trung tâm tỉnh lỵ và khu vực.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, nhằm kết nối giữa tỉnh với các tỉnh ĐBSCL nhằm thu hút các dự án đầu tư. Tình hình thị trường bất động sản tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực, trong đó có nhiều nhà đầu tư quan tâm và xin tiếp cận đầu tư vào tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình phát triển đô thị của tỉnh còn những hạn chế; các đô thị trên địa bàn tỉnh trong quá trình hình thành chủ yếu ở quy mô trung bình và nhỏ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ. Tốc độ đô thị hóa của tỉnh diễn ra chậm, hiện tại đạt khoảng 28,31%, thấp hơn khu vực ĐBSCL khoảng 2,69%.

Ngoài ra, phần lớn các đô thị, diện tích đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng còn nhiều; sản xuất nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Việc phát triển đô thị còn dàn trải, một số dự án đã thực hiện lựa chọn được chủ đầu tư nhưng quá trình triển khai thực hiện dự án còn chậm và kéo dài làm giảm hiệu quả của quỹ đất phát triển đô thị. Một số dự án có quỹ nhà ở lớn tại trung tâm các đô thị của tỉnh nhưng chưa thu hút được dân cư...