Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thoái vốn 11,6 tỷ đồng

PV.

Ngày 6/11 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty (TCT) Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) sẽ bán đấu giá phần vốn góp 11,6 tỷ đồng (11,6 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 10% vốn điều lệ tại công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Bất động sản Hà Nội với mức giá khởi điểm 19.900 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội tiền thân là Công ty xây dựng thanh niên Hà Nội do Thành đoàn Hà nội quản lý. Năm 2003, công ty được chuyển giao về tổng công ty (TCT) Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và đổi tên thành Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 25. Năm 2007, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP và đổi tên thành CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội với quy mô vốn là 54 tỷ đồng.

 Hiện nay CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội có số vốn điều lệ là 116 tỷ đồng, với 83,32% vốn cổ phần do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ, 16,68% vốn cổ phần do tổ chức nắm giữ, trong đó TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội nắm giữ 10%.

CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội hiện đang quản lý 9 xí nghiệp xây dựng trực thuộc và 1 trung tâm thương mại dịch vụ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư dự án bất động sản. Tổng tài sản năm 2016 của công ty là 515 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng. Một số dự án bất động sản tiêu biểu của công ty gồm Tổ hợp văn phòng và nhà ở cao tầng C’land Tower (Xã Đàn, Hà Nội), Tổ hợp thương mại và nhà ở cao tầng CT3 (Lê Đức Thọ, Hà Nội), và nhiều gói thầu thi công xây lắp các công trình công cộng, giao thông và cơ sở hạ tầng khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

6T/2017

Tổng giá trị tài sản

589

515

-12

536

Doanh thu thuần

231

294

27

22

Lợi nhuận sau thuế

9,8

8,3

-14

1

Cổ tức (%)

10%

10%

-

-

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán và BCTC soát xét 6T/2017 của CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần

311

Lợi nhuận sau thuế

9,3

Cổ tức (%)

10

Nguồn: CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội