Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn hơn 262,5 tỷ đồng

PV.

Ngày 24/4 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 262,5 tỷ đồng, tương đương 88,65% vốn điều lệ thực góp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines với mức giá khởi điểm 81.786.000.000 đồng theo hình thức đấu giá trọn lô.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp tác đầu tư giữa Vinalines và CTCP Phát triển Hàng hải (Vimadeco) để xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của công ty là 800 tỷ đồng, trong đó Vinalines góp 85% (tương đương 680 tỷ đồng), Vimadeco góp 15% (tương đương 120 tỷ đồng). Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 88,65% vốn cổ phần của công ty và CTCP Phát triển Hàng hải nắm giữ 11,35% vốn cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải tàu thủy đến 100.000 tấn, lắp đặt máy móc thiết bị chuyên ngành thủy, quản lý và bảo vệ tài sản Ụ nổi 83M…

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015 và 9 tháng đầu năm 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

9 tháng 2016

Tổng giá trị tài sản

649,2

321,6

-50,45%

136,1

Lợi nhuận sau thuế

-9,2

-1,85

-79,89%

-151,2

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC 9 tháng/2016 tự lập