Tổng cục Dự trữ Nhà nước vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao

PV.

Ngày 29/12/2020, Tổng cục Dữ trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Dữ trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại trụ sở Tổng cục Dự trữ
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại trụ sở Tổng cục Dự trữ

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ngành Dự trữ Nhà nước đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng cơ chế chính sách, trong năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành 05 đề án (gồm 01 đề án trình Chính phủ, 01 đề án trình Thủ tướng Chính phủ và 03 đề án trình Bộ Tài chính). Đồng thời, Tổng cục đã đôn đốc, phối hợp tích cực với các bộ, ngành trong công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó, Tổng cục đang thực hiện thẩm tra 11 hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho 11 mặt hàng; Có ý kiến thẩm tra lần 1 đối với dự thảo Quy chuẩn xăng dầu của Bộ Công Thương, gửi lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng; Tham gia ý kiến 02 dự thảo Dự thảo Quy chuẩn thiết bị điện và điện tử đối với nhóm hàng trang bị đo lường điện - điện tử và trang bị đo lường không điện dự trữ quốc gia do Bộ Quốc phòng soạn thảo...

Về thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, tính hết ngày 25/12/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo và thóc của năm 2020; Hoàn thành nhập kho các mặt hàng theo hợp đồng đã ký của năm 2019; Xuất cấp khoảng 132.000 tấn gạo hỗ trợ thiên tai, mưa lũ, dự án trồng rừng, học sinh...

Theo báo cáo, đến nay, số lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp theo tiến độ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ quan hệ, hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã phối hợp và hướng dẫn các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy định. Đối với các mặt hàng do Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) trực tiếp quản lý, năm 2020, Tổng cục đã thành lập các đoàn phúc tra chất lượng lương thực nhập kho tại các cục dự trữ nhà nước khu vực. Về cơ bản, chất lượng lương thực nhập kho năm 2020 đảm bảo các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giám sát...

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức chỉ đạo hội nghị.
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam dự báo vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và thiên tai bão lũ năm 2020 để lại, ngành Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành dự trữ quốc gia....

Hai là, tập trung đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia tích cực triển khai thực hiện kế hoạch được giao theo đúng quy định; hướng dẫn và giải quyết kịp thời về giá, vốn, chi phí cho các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhập hàng kế hoạch được giao; thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn, chi phí liên quan đến nhập, xuất và bảo quản hàng DTNN năm của các bộ, ngành theo quy định.

Ba là, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực dự trữ quốc gia; chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Bốn là, trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia, nhất là việc mua bù các mặt hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức cho biết, năm 2020 là năm hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-10 và thiên tai, bão lụt... nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng với sự quyết tâm của lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, hầu hết các nhiệm vụ của ngành Dự trữ trong năm 2020 đều hoàn thành theo kế hoạch.

Bước sang năm 2021 - năm kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Dự trữ Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Việt Đức trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Việt Đức trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Việt Đức đã trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.