Tổng cục Hải quan chấn chỉnh công tác trực ban tại các cục hải quan địa phương

Bình Minh (T/h)

Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác Trực ban trong ngành Hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chấn công tác thực hiện quy chế Trực ban trong ngành Hải quan tại một số cục hải quan địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 29/7/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành quy chế Trực ban trong ngành Hải quan kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-TCHQ. Theo đó, quy định rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các ca/kíp trực, quy trình xử lý tin báo của Trực ban cấp Tổng cục, Trực ban cấp cục hải quan tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi, đánh giá kết quả công tác Trực ban cấp Cục trên Hệ thống quản lý Trực ban cho thấy, đến nay còn 9 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh chưa triển khai việc phân tích, đánh giá và tạo tin chỉ đạo trên Hệ thống này.

Việc các đơn vị chưa thực hiện đúng quy chế Trực ban theo Quyết định số 2189/QĐ-TCHQ và Công văn số 5945/TCHQ-VP ngày 10/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác Trực ban tại các cục hải quan tỉnh, thành phố tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt các hành vi vi phạm.

Theo thống kê, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, qua chỉ đạo của Trực ban Tổng cục, các chi cục đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vi phạm. Điển hình như: Các chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã phát hiện 63 vụ việc vi phạm (tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 37,7%).

Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác Trực ban trong ngành Hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai công tác Trực ban cấp Cục theo đúng quy định tại Quyết định số 2189/QĐ-TCHQ và Công văn số 5945/TCHQ-VP, thực hiện ngay trong tháng 11/2021.

Các Cục Hải quan địa phương chủ động thu thập, đánh giá thông tin nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch Trực ban chi tiết, cụ thể theo chuyên đề; thực hiện việc cung cấp, tạo tin, chỉ đạo và ghi nhận trên Hệ thống quản lý Trực ban.

Đối với các cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được trang bị phòng giám sát hải quan trực tuyến, tổ chức rà soát, chỉ đạo, giám sát tối thiểu 3 thông tin/ca trực tuần; các cục chưa được trang bị phòng giám sát hải quan trực tuyến, đảm bảo tối thiểu 1 thông tin/ca trực…