Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang y tế

Theo Minh Chiến/nld.com.vn

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang y tế, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang y tế.
Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang y tế.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo này.

Theo Tổng cục Hải quan, việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu.

"Cơ quan Hải quan tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan"- Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Trong Nghị quyết về về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp quản lý phù hợp để bảo đảm cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Công Thương công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, giao Bộ Tài chính công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu.

"Giao Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu bất hợp lý, đầu cơ, tích trữ khẩu trang và sản xuất khẩu trang y tế không phù hợp tiêu chuẩn" - Nghị quyết nêu rõ.

Trong Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại địa phương để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế theo quy định.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết cho các cơ sở y tế khi có yêu cầu.