Tổng cục Hải quan công bố kết quả điểm thi vòng 2 tuyển công chức

PV.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 vừa có thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.

Trụ sở Tổng cục Hải quan.
Trụ sở Tổng cục Hải quan.

Trong thông báo, Hội đồng thi tuyển đã công bố Danh sách thông báo kết quả thi viết vòng 2 môn nghiệp vụ của 765 thí sinh.

Hội đồng thi tuyển cũng cho biết sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành đến hết ngày 30/3/2022.

Nội dung đơn đề nghị phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin sau: họ và tên của thí sinh, năm sinh, số báo danh, số điện thoại liên hệ, đơn vị đăng ký dự tuyển và ngạch công chức đăng ký dự tuyển.

Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh bao là: Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 (địa chỉ: Số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 không chấm phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo bài thi nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo dấu bưu điện nếu đơn gửi theo đường bưu chính); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Thời gian thí sinh thực hiện chuyển khoản phí phúc khảo: từ ngày 16/3/2022 đến hết ngày 30/3/2022. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 cũng lưu ý thực hiện chuyển khoản phí phúc khảo theo đúng thời hạn. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng không tiếp nhận phí phúc khảo của thí sinh.

Hình thức nộp phí phúc khảo bài thi duy nhất là qua chuyển khoản. Mức phí phúc khảo bài thi theo quy định: 150.000đ/bài thi.

Nội dung thí sinh cần ghi khi chuyển khoản để phục vụ kiểm tra, đối chiếu gồm: Số báo danh - Họ và tên thí sinh - Nộp phí phúc khảo TTCCHQ 2021.