Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế

PV.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế, tiết kiệm thời gian, chi phí, tái đầu tư sản xuất kinh doanh, Hải quan Bình Dương đã và đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực.

Công chức Hải quan BÌnh Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế quan trước thời điểm dịch Covid-19
Công chức Hải quan BÌnh Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế quan trước thời điểm dịch Covid-19

Việc triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử trên toàn quốc sẽ góp phần đẩy nhanh công tác xử lý miễn, giảm, hoàn thuế chính xác tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ.

Cụ thể, hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử đơn giản, dễ thực hiện khi có yêu cầu miễn, giảm, hoàn, không  thu thuế; tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Quá trình giải quyết miễn, giảm, hoàn, không thu thuế được công khai, minh bạch, giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc với cơ quan chức năng, qua đó ngăn ngừa các hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện; Doanh nghiệp chủ động, linh hoạt trong việc chuyển yêu cầu đề nghị miễn, giảm, hoàn, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa; tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp…

Đối với cơ quan hải quan, thì hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử hỗ trợ cán bộ hải quan rút ngắn thời gian thực hiện công tác miễn, giảm, hoàn, không thu và xử lý tiền thuế nộp thừa.

Đồng thời, hệ thống này còn đảm bảo đáp ứng nhanh chóng, chính xác và thống kê số liệu miễn, giảm, hoàn, không thu và xử lý tiền thuế nộp thừa, đặc biệt là khi có yêu cầu báo cáo số liệu miễn, giảm,hoàn thuế, không thu thế và xử lý tiền thuế nộp thừa

Để tham gia hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đang sử dụng khai báo trên hệ thống VNACCS để đăng nhập vào Hệ thống tại địa chỉ https://mgh.customs.gov.vn hoặc https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDN. Doanh nghiệp có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào Hệ thống.

Quan tâm triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử đến doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã Quyết định thành lập Tổ triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống điện tử. Tổ trưởng là 01 Lãnh đạo Cục phụ trách mảng thuế, cùng các 25 thành viên là công chức các đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ là tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử; Phối hợp với các Chi cục tổ chức thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử đến công chức và bộ phận có liên quan trong đơn vị và hỗ trợ doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc; Đồng thời, quan tâm theo dõi, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Tổ triển khai của Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Trong thời gian qua, Cục đã quan tâm tuyên truyền giới thiệu hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử cho cán bộ công chức Hải quan Bình Dương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương. Chỉ đạo các Chi cục trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, của Cục Hải quan Bình Dương.

Nhờ sự hỗ trợ của Cục Hải quan Bình Dương trong công tác triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử, đến nay phần lớn các doanh nghiệp đã khắc phục được lỗi và truyền dữ liệu thành công trên hệ thống. Tính đến 31/5/2021 tại Cục Hải quan Bình Dương đã tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử được 716 hồ sơ.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo các Chi cục tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động, theo dõi, xử lý kịp thời các vướng mắc để doanh nghiệp thuận lợi nhất trong thực hiện thủ tục hải quan, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid–19.