Tổng cục Hải quan hỗ trợ các ngân hàng nộp thuế điện tử nhờ thu

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7762/TCHQ-TXNK trả lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội về việc triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.
Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 5328/CV-TGĐ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) phản ảnh việc vướng mắc về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

Trả lời những vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7762/TCHQ-TXNK để giải đáp. Cụ thể, căn cứ kết quả nghiệm thu kiểm tra nghiệp vụ Chương trình nộp thuế điện tử nhờ thu giữa SHB và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo SHB chính thức triển khai chương trình Nộp thuế điện tử nhờ thu từ ngày 8/12/2020. 

Để triển khai có hiệu quả Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan đề nghị SHB trong quá trình triển khai, SHB bố trí cán bộ để hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp. 

Trường hợp có vướng mắc về Hệ thống công nghệ thông tin, các ngân hàng kịp thời liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ, các ngân hàng liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khẩu để được hỗ trợ xử lý. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan,  chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, phối hợp, hỗ trợ xử lý vướng mắc kịp thời cho các ngân hàng trong quá trình nâng cấp hệ thống, triển khai chương trình.