Tổng cục Hải quan: Siết chặt kiểm soát xuất nhập khẩu các loại tiền chất

PV. (Tổng hợp)

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển trái phép các loại tiền chất.

Tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu các loại tiền chất. Nguồn: internet
Tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu các loại tiền chất. Nguồn: internet
Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quy trình thủ tục hải quan, nhất là khâu tiếp nhận hồ sơ, khai báo hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa…
Đồng thời, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế và các quy định khác của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là các loại tiền chất nằm trong Danh mục ma túy và tiền chất do Chính phủ ban hành.
Các Đội kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát ma túy chuyên trách, các tổ và các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ phòng, chống ma túy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất.
Qua đó, nắm rõ mục đích sử dụng, số lượng, chủng loại, định mức tiêu hao, tồn đọng, tiêu hủy, các hoạt động mua bán, chuyển nhượng tiền chất giữa các doanh nghiệp, kịp thời pháp hiện các trường hợp vi phạm để xử lý.
Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực này, các đơn vị phải tổ chức điều tra, xác minh, lập hồ sơ chặt chẽ và xem xét, đánh giá cụ thể từng trường hợp để có biện pháp xử lý hành chính hoặc chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.
Tổng cục Hải quan yêu cầu, Cục Điều tra chống buôn lậu có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan và kiểm soát ma túy chuyên trách tăng cường các biện pháp nghiệp vụ. Tập trung làm tốt công tác thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, xác minh các đối tượng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất.
Qua đó, kịp thời pháp hiện các trường hợp vi phạm để chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý nghiêm đối với những hoạt động mua bán, vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu trái phép các loại tiền chất.
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng nghiệp vụ của Công an, Y tế, Công Thương trong công tác kiểm soát và quản lý tiền chất. Trường hợp phát hiện các vụ việc vi phạm thì thống nhất biện pháp xử lý với các lực lượng theo đúng quy định, chức năng, quyền hạn.