Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu là máy móc đã qua sử dụng

PV.

Ngày 05/4/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 gỡ vướng về hàng hóa nhập khẩu là máy móc đã qua sử dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 611/HQTPHCM-GSQL ngày 22/3/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.

Để gỡ vướng cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 trong đó có viện dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung các đơn vị và doanh nghiệp quan tâm.

Cụ thể, căn cứ vào khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, trường hợp Công ty TNHH ITM ký hợp đồng mua bán hàng hóa trực tiếp với đối tác nước ngoài tại Trung Quốc và đáp ứng điều kiện nêu tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì phù hợp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh thêm chi phí phát sinh, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại Công văn số 611/HQTPHCM-GSQL.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan lưu ý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH ITM phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 19/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.