Tổng cục Hải quan triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu


Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 4048/TCHQ-TXNK thông báo đã lựa chọn 6 ngân hàng trong các ngân hàng thực hiện thu nộp thuế 24/7 để thực hiện thí điểm triển khai Chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

Việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu. Nguồn: Internet.
Việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu. Nguồn: Internet.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính, Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng thanh toán nộp thuế điện tử 24/7, triến khai Chương trình DN nhờ thu (tức cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theọ một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định).

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian triển khai kênh thanh toán DN nhờ thu dự kiến bắt đâu từ tháng 9/2019. Theo đó, Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo đã lựa chọn 6 ngân hàng trong các ngân hàng thực hiện thu nộp thuế 24/7 để thực hiện thí điểm triển khai Chương trình DN nhờ thu.

Cụ thể, 6 ngân hàng đó là ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, SCB, SHB, TPBank.

Theo chương trình, các ngân hàng được lựa chọn sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai ngay việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử ban hành theo Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các khách hàng DN về chương trình này, đảm bảo thời gian thực triển khai thí điểm trước ngày 15/9/2019.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay đã có thêm 3 ngân hàng là: MB, Indovinabank, Agribank cũng đã đăng ký tham gia chương trình DN nhờ thu.

Để được chọn đủ điều kiện để các DN thực hiện chương trình, 3 ngân hàng trên cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử ban hành theo Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan. Sau khi ngân hàng hoàn thiện xong phần nâng cấp hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện kết nối tham gia.

Với việc triển khai chương trình DN nhờ thu, DN có thể áp dụng các phương thức nộp tiền là thanh toán trực tiếp tại ngân hàng hoặc có thể sử dụng song song 2 chương trình nộp thuế điện tử 24/7 và chương trình DN nhờ thu.

Ngoài các ưu điểm khi thanh toán thuế bằng phương thức điện tử với việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan để triển khai áp dụng cho các đối tượng là DN có nhu cầu nhờ cơ quan hải quan chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế còn đạt được các ưu điểm sau: DN không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh.

Các DN không phải thực hiện nộp trước tiền ngay sau khi khai báo, nên có thời gian chủ động nguồn vốn của mình, ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của DN ngay sau khi DN đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp, tờ khai tự động thông quan hàng hóa.

Hỗ trợ cho các DN làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/Kho bạc, không có mạng internet để triển khai nộp thuế điện tử. Việc xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử; DN sau khi đăng ký không phải thực hiện thêm các thao tác nào trên hệ thống của hải quan cũng như ngân hàng nhưng vẫn được nộp thuế và thông quan hàng hóa tự động.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan chuyển từ bị động chờ DN nộp thuế sang chủ động chuyển yêu cầu của DN sang ngân hàng giữ tài khoản để nộp thuế, thông quan hàng hóa; Rút ngắn thời gian xử lý, thông quan hàng hóa so với nộp thuế điện tử 24/7.

Việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu nhằm tạo thuận lợi cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng tờ khai lớn, nộp nhiều tiền thuế và có đủ năng lực tài chính.